DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

obchodní podmínky

Vítejte na stránce pletenimilami.websnadno.cz v sekci obchodní podmínky

Obchodní podmínky

---------------------------

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod - www.pletenimilami.websnadno.cz

Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího / dodavatel/ a kupujícího /zákazník, spotřebitel/. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Řídí se občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a obchodním zákoníkem.

Podáním závazné objednávky zákazník /nakupující/  stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním, jsou použity pouze k odeslání zásilky

Platební podmínky: Po připsání částky na účet bude obratem zboží odesláno prostřednictvím České pošty. Společně se zbožím obdrží zákazník daňový doklad /fakturu/ . Doporučuji doklad uschovat pro případ reklamace. Dodavatel nenese odpovědnost za zdržení zásilky přepravcem. Očekávám platbu za objednané zboží neprodleně. V případě prodlení připsání částky na účet budete kontaktování e-mailem s žádostí jak dále nakládat s vaší objednávkou.Odpověď na tuto výzvu budu očekávat to tří dnů. Pokud nedostanu odpověď na výzvu v dané lhůtě bude objednávka stornována.

Odběratel má právo v případě jakékoliv nespokojenosti se zaslaným zbožím  vrátit zboží  zpět do 14 dnů v souladu v souvislosti s § 53 občanského zákoníku  a to na své náklady.

Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a čisté.

Peníze za zboží vám budou odeslány na váš účet do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vráceného zboží.Peníze za balné a přepravné se nevrací.  Pokud byla zakázka / objednávka/ osvobozena od nákladů na dopravu bude vám tyto náklady naúčtovány. Při zasílání zpět  zvolte vhodný obal aby při přepravě nedošlo k poškození zboží.

Odesláním elektronické objednávky odběratel bezvýhradně akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objenávky platnou cenu, výši poštovného a balného jak je uvedeno na stránkách internetové prodejny Pletenímilami nebylo-li prokazatelně v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy) je objednavatel/odběratel/ neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 ods.1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně  stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409a a násl.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz